WOSTAL

Modernizacje

Czym jest modernizacja? Modernizacja oznacza unowocześnienie budynku lub innego obiektu, zmierzające wyraźnie do zwiększenia wartości użytkowej (np. realizacja w budynku robót polegających na wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub jednego elementu w budynku, w którym tych instalacji przed modernizacją nie było). Są to również prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego obiektu.

W ramach modernizacji może zostać wzbogacona architektura budynków, prowadząc do nadania budynkowi wyrazu odpowiadającemu panującym aktualnie modom i gustom. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania!

mlody-rzemieslnik-budujacy-dom_optimized